Агротехнічні роботи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖПРАЦІ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ВИПАДКІВ ТРАВМУВАННЯ В АПК

Управління Держраці у Рівненській області закликає підприємства АПК до беззаперечного дотримання вимог охорони праці та створення безпечних умов під час виконання сезонних робіт. Саме це допоможе знизити ризики виникнення нещасних випадків та не допустити смертельного травматизму на виробництві.

Для поліпшення стану охорони праці в АПК, здійснення профілактичних заходів і попередження виробничого травматизму суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям необхідно:
1. Здійснювати постійний контроль щодо дотримання працівниками законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, вимог інструкцій з охорони праці, вимог безпеки під час виконання робіт; за утриманням в справному стані та безпечною експлуатацією обладнання, машин, механізмів, електрогосподарства, газового господарства, об’єктів котлонагляду.
2. Не допускати до виконання робіт з підвищеною небезпекою працівників, які не пройшли в установленому порядку інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці.
3.Активізувати роботу служб охорони праці всіх рівнів.

У період зернозбиральних робіт суб’єктам господарювання слід звернути особливу увагу на правильну організацію праці та дотримання вимог безпеки під час агротехнологічних робіт та справність машин і механізмів, які працюють в технологічному процесі.
В Україні на сьогодні діють «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за №2075/22387):
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у сільському господарстві. Вони встановлюють вимоги до охорони праці під час одержування продукції рослинництва і тваринництва, вирощування сільськогосподарських культур на відкритому ґрунті, в оранжереях і теплицях.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців і працівників, які виконують роботи з вирощування, збирання, оброблення продукції рослинництва і тваринництва. Зокрема в документі вказані:
Вимоги щодо безпеки при експлуатації сільськогосподарської техніки:
Не дозволяється:
— Експлуатація несправних машин та обладнання;
— Експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі.

3. Вимоги щодо безпеки під час збирання зернових, зернобобових та круп’яних культур
3.1. Під час роботи в полі та переміщення по дорогах на зернозбиральному комбайні дозволено перебувати лише комбайнеру.
3.2. Запасні ножі збиральних машин необхідно зберігати у дерев’яних
чохлах на польовому стані.
3.3. Не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або
тракторного причепа під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продукту до місця складування.
3.4. Комбайни повинні бути забезпечені дерев’яними лопатами для
проштовхування злежаного зерна у бункерах до вивантажувального шнека.
3.5. Збиральні машини повинні бути забезпечені міцними дерев’яними
підкладками для встановлення домкрата.
3.6. Під час переїзду вивантажувальні шнеки та інші робочі органи
збиральних машин повинні бути переведені в транспортне положення. Дистанція між збиральними машинами повинна бути не менше 50 м.
3.7. Перед початком зернозбиральних робіт необхідно:
на відведених ділянках влаштувати обладнані польові стани й місця для
відпочинку працівників;
перевірити висоту провисання проводів повітряних ліній електропередач.

4. Вимоги щодо безпеки під час післязбирального доробляння та
зберігання зернових, зернобобових та круп’яних культур
4.1. Післязбиральне обробляння зерна у приміщеннях зерносховищ
дозволено виконувати лише за умови наявності окремих спеціальних відділень для протруєння, очищення, сушіння та зберігання зерна, оснащених системою аспірації.
4.2. Не дозволяється використовувати для протруювання насіння
обладнання, агрегати, комплекси і токи, які призначено для післязбирального доробляння та зберігання продовольчого і фуражного зерна.
4.3. Не дозволяється експлуатувати машини і обладнання без захисних
огорож.
4.4. Не дозволяється у місцях проведення робіт з консервування зерна та
зберігання хімічних консервантів вживати їжу, палити та користуватися
відкритим вогнем.

Разом з тим увагу слід звернути на роботу неповнолітніх, жінок.
Також необхідно забезпечити дотримання вимог безпеки:
– під час перевезення працівників до місця роботи;
– під час робіт у темну пору доби;
– під час вивантаження та навантаження вантажів;
– під час ремонту техніки в польових умовах, в т.ч шиномонтаж .

Крім того необхідно заборонити:
— відпочинок у невстановлених місцях;
— вживання алкоголю.

Важливу роль в запобіганні травматизму становить створення та належне функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. Найголовнішим чинником запобігання випадкам травмування працівників в агропромисловому комплексі, в тому числі сільському господарстві, є безпечність, належна облаштованість виробничих приміщень і обладнання, а також правильна щоденна організація роботи на кожному робочому місці. Відтак, підготовка до безпечного проведення цих робіт неможлива без навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Відповідно до вимог законодавства таке навчання та перевірка знань проводиться перед прийняттям на роботу, а також періодично один раз на три роки. Посадові особи та спеціалісти повинні добре знати законодавчі та нормативно-правові акти, вчасно з ними знайомити своїх працівників, контролювати їх виконання.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати:
Створення і функціонування служби охорони праці. Проведення атестації робочих місць за умовами праці. Проведення аудиту з охорони праці. Безпеку працівників при експлуатації будинків, споруджень та устаткування. Розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Навчання працівників дотриманню вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Навчання працівників наданню першої долікарської допомоги потерпілому при нещасному випадку. Проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів працівників. Інформування працівників про умови їх праці, наявні потенційні небезпеки та травмонебезпечні виробничі чинники. Обов’язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Придбання і видачу працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Працівник зобов’язаний:
Виконувати умови внутрішнього трудового розпорядку та дотримуватися вимог технологічного процесу. Дотримуватися вимог охорони праці, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, внутрішніми правилами і інструкціями та іншими документами з охорони праці підприємства. Підвищувати свою кваліфікацію. Допомагати роботодавцю в питаннях покращення умов праці та зниження рівню виробничого травматизму та професійних захворювань. Правильно застосовувати засоби індивідуального захисту. Проходити навчання з охороні праці. Проходити обов’язкові періодичні медичні огляди. Негайно сповіщати свого керівника про будь-яку небезпечну ситуацію, що загрожує життю і здоров’ю людей, про кожен нещасний випадок, що сталися на виробництві.
Слід пам’ятати, що охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства, а людське життя найвища соціальна цінність і ніщо не може виправдати смерть людини.