Вимоги безпеки: як оформлювати наряди-допуски в умовах війни

На Рівненщині, незважаючи на воєнний стан, тривають будівельно-монтажні, покрівельні та опоряджувальні роботи. Так як галузь будівництва є однією з найбільш потенційно небезпечних, перед початком виконання робіт у місцях, де діють або можуть виникати небезпечні виробничі фактори, не пов’язані з характером виконуваної роботи, відповідальний виконавець робіт повинен видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наряд-допуск –  це складене на спеціальному бланку виробниче завдання  на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Форма наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на об’єктах будівництва зазначена в додатку Ж до п.4.21 НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009» (далі – Правила).

Орієнтовний перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск, зазначено в додатку К до п.4.21.1 Правил, зокрема:

– виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів та інших будівельних машин в охоронних зонах повітряних мереж електропередачі та відкритого розподільчого устаткування (на відстані 40м і ближче);

– виконання робіт у підземних спорудах (колодязях, шурфах), замкнутих або важкодоступних місцях;

– ремонт, демонтаж устаткування, ремонтні або будівельно-монтажні роботи за наявності небезпечних факторів діючого підприємства;

– виконання робіт в охоронних зонах автомобільних доріг і залізниць;

– будівельно-монтажні та демонтажні роботи, які виконуються у будівлях і спорудах, що знаходяться в аварійному стані.  

При оформленні та видачі наряд-допуску особлива увага повинна приділятись:

– відповідності вимогам безпеки матеріалів та інструментів, що застосовуються;

– розробці та реалізації заходів та застосування засобів забезпечення безпеки праці, охорони здоров’я та забезпечення відповідних санітарно-побутових умов працівників;

– проведенню інструктажів про заходи безпеки на робочих місцях відповідно до розроблених інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт.

Крім того, конкретні (ситуативні) рішення на виконання окремих видів робіт приймаються на підставі вимог інших діючих нормативно-правових актів з охорони  праці, з обов’язковим врахуванням вимог безпеки, визначених підприємством-виробником обладнання, що застосовується.

Необхідно зауважити, що належним чином оформлений та виданий у встановленому порядку наряд-допуск суттєво впливає на визначення ступеню відповідальності посадових осіб підприємства у випадку настання аварії або нещасного випадку з працівниками.

Управління, в межах компетенції, надає консультації та проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу за телефоном (0362) 63-34-51, електронна пошта 17_rivnenska@ukr.net. Більше рекомендацій – на інформаційному порталі Держпраці: https://pratsia.in.ua

Поділитися...