Увага! Рекомендації з утримання будівель і споруд

За останній період на території Рівненської області сталася низка аварій, пов’язаних з відсутністю зі сторони роботодавця належного нагляду за технічним станом та експлуатацією будівель і споруд, проведення оцінки технічного стану та їх експлуатаційної придатності, а в окремих випадках – невиконання в повному обсязі рекомендацій спеціалізованих організацій, виданих за результатами обстежень.   

      Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний  забезпечити збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

      Роботи з обстеження для паспортизації будівель (споруд) повинні  виконуватись як спеціалістами підприємства, які повинні пройти відповідне навчання та перевірку знань, так і спеціалізованими організаціями з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою визначення  їх  надійності  і  можливості безпечної  експлуатації.

      На кожному підприємстві, яке має на балансі будівлі (споруди), двічі на рік (весною та восени) необхідно проводити чергові загальні  технічні огляди. Відповідно до наказу підприємства створюється комісія. Склад  комісії  із загального огляду будівель і споруд призначається  керівником  підприємства. Очолює комісію керівник підприємства або його заступник.

    Під час весняного технічного огляду слід:

     – ретельно  перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;

     – встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

     – перевірити механізми елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;

     – перевірити  стан і впорядкувати водостоки, відмостки і зливоприймальники.

    Під час осіннього технічного огляду слід:

     – ретельно перевірити несучі та огороджувальні конструкції
будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів;

     – перевірити підготовленість покриттів будівель до зчищення
снігу і потрібних для цього засобів (робочий  інвентар), а також стан жолобів і водостоків:

     – перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв, що відкриваються.

       Огляд основних конструкцій будівель з  важким  крановим обладнанням  або  будівель і споруд,  що  експлуатуються у  дуже агресивному середовищі,  проводиться один раз на десять днів. Будівлі  і споруди, що експлуатуються в агресивному  середовищі, підлягають обстеженню спеціалізованими організаціями не  рідше одного  разу на рік з грунтовними записами у Паспорті  технічного стану конструкцій і заходів щодо проведення необхідних робіт з утримання будівельних конструкцій у початковій експлуатаційній якості.

       Обстеження, які проводять спеціалізовані організації, крім технічного звіту висновку проведеного обстеження будівель (споруд), повинні містити:

  • розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;
  • виконавчі креслення та виробничу документацію заводів-виготовлювачів конструкцій;
  • фактичні дані внутрішньоцехового та загальнозаводського середовища (температурний режим, вологість повітря, склад та інтенсивність пиловикидів, параметри агресивних середовищ та ін.);
  • фактичні дані про режим роботи та навантаження від основного та допоміжного обладнання, про фактичні навантаження – від рухомого складу, від сировини та матеріалів;
  • фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні повені, урагани, зледеніння, землетруси та ін.).

    Перелік частин об’єкта, конструктивних елементів та елементів інженерного обладнання визначається за матеріалами обстеження та поділяється на 4 категорії технічного стану:

     1 – нормальний;

     2 – задовільний;

     3 – не придатний до нормальної експлуатації;

     4 – аварійний.

          Необхідно зазначити, що у разі визначення будівель (споруд) аварійними, їх подальша експлуатація забороняється. Відновлення експлуатації можливо лише після виконання рекомендацій, наданих спеціалізованими організаціями, і проведення позачергового технічного огляду за результатами якого будівля буде визначена як придатна до експлуатації.

Поділитися...