Консультуємо дистанційно: чи має право начальник відділу освіти сільської ради працювати за сумісництвом керівником народного вокального ансамблю в Центрі культури і дозвілля?

   

Відповідає головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці  у Рівненській області Олександр Біловол.

        Насамперед, необхідно розглянути поняття «сумісництво», яке визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 ( далі – Постанова 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43.

         Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом.

         Вище згаданими документами встановлено обмеження на роботу за сумісництвом певних категорій працівників.

         Так, п.4 Постанови 245 передбачено, що окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

         Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

         Ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» передбачені обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для посадових осіб органів місцевого самоврядування, а саме:

  • займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
  • входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті.

         При цьому наголошуємо, що дане роз’яснення не встановлює норм права, а носить лише інформаційний характер

Поділитися...