Консультуємо дистанційно

  • Як впровадити посаду фахівця із соціальної роботи до штатного розпису апарату селищної ради (або її структурного підрозділу) та фінансувати  цю посаду згідно з Єдиною тарифною сіткою за рахунок коштів місцевого бюджету?

 Роз’яснює головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.    

 

Відповідно до ч.3 ст.64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Оплата праці професій (посад) здійснюється згідно тарифного розряду з урахуванням вимог  законодавства про оплату праці  працівникам, які працюють на посадах у органах місцевого самоврядування  згідно з Єдиною тарифною сіткою.

В бюджетній сфері для галузі охорони здоров’я та галузі соціального захисту населення основний оплатно-галузевий наказ єдиний — це Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 №308/519.

Конкретизація умов оплати праці міститься в наказі Мінсоцполітики від 18.05.2015 №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (далі – Наказ № 526).

Наказом №526 затверджено схеми тарифних розрядів окремо за категоріями посад.

Розрахунок посадових окладів проводиться, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

При визначенні конкретного розміру посадового окладу необхідно керуватись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, на виконання якої розроблений наказ № 526.

З 01.01.2021 р. посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду – 2670 грн.  (примітка 1 додатка 1 до постанови N 1298).

Додатково повідомляємо, що роз’яснення Управління Держпраці не є нормативно-правовим актом та має лише інформаційний характер.