Консультуємо дистанційно: чи має право на отримання коштів за серпневі ремонтні роботи в їдальні працівник цієї їдальні, з яким трудовий договір було укладено у вересні?

Роз’яснює   головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Рівненській області  Наталія Вирста.

            Відповідно до ст.21 КЗпП України, трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Також,  у разі прийняття працівника на роботу необхідно дотримуватися вимоги ч.3 ст.24 КЗпП України, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, і повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його трудові відносини регулює законодавство про працю. Він має право на відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення.

Фізична особа може виконувати роботи і на підставі цивільно-правового договору (далі — ЦПД). Під час укладання ЦПД на виконання певної роботи чи надання будь-яких послуг слід керуватися цивільним законодавством.

За договором цивільно-правового характеру виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу).

Отже, якщо фізична особа, уклала трудовий або цивільно-правовий договір на проведення ремонтних робіт, то має право на матеріальне забезпечення.

Одночасно наголошуємо, що дане роз’яснення не встановлює норм права, а носить інформаційний характер.