[bvi] Версія для людей з вадами зору

Методичні вказівки щодо організації та безпечної експлуатації автономних електростанцій

 Підготовлено фахівцями Управління Держпраці у Рівненській області

Вимоги щодо організації та безпечної експлуатації автономних електростанцій  встановлюють Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПБЕЕС), Правила улаштування електроустановок (далі – ПУЕ) та Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС), які поширюються на автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної енергії, такі як дизельні, бензинові, газотурбінні та інші електростанції одиничною потужністю до 1000 кВт (далі – автономні електростанції), що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережею електропередавальної організації.

Автономні електростанції повинні експлуатуватись відповідно до інструкції з експлуатації підприємства-виробника.

Приєднання електроустановок споживачів до електромереж                        ПрАТ «Рівнеобленерго» проводиться відповідно до встановленого електропередавальною організацією порядку та виданих нею технічних умов

Телефон для довідок ПрАТ «Рівнеобленерго»:  (0362) 694207,              (067) 360-26-18.

Схеми їх підключення до електромережі споживачів також повинні унеможливлювати подачу напруги від автономної електростанції електромережу 0,22 кВ – 0,38 кВ електропередавальної організації.

До експлуатації допускаються автономні електростанції, на яких повністю змонтовані, перевірені і випробувані в необхідному обсязі електрообладнання, пристрої захисту та автоматики, контрольно-вимірювальні прилади і сигналізація, засоби захисту.

Під час прийняття в експлуатацію автономної електростанції режим роботи нейтралі електростанції і захисні заходи з електробезпеки повинні відповідати режиму роботи нейтралі та захисним заходам, реалізованим в електромережі споживача.

Підключення автономної електростанції до електромережі споживача вручну допускається тільки за наявності блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації.

Автоматичне увімкнення резервної автономної електростанції у разі зникнення напруги з боку електромережі електропередавальної організації повинно здійснюватись за допомогою пристроїв автоматики, що забезпечують попереднє вимкнення комутаційних апаратів електроустановок споживача від мережі електропередавальної організації та наступну подачу напруги електроприймача від автономної електростанції. При цьому наявність електромеханічного блокування в електромережі споживача є обов’язковою.

Перед уведенням в експлуатацію автономної електростанції споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування».

Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції обов’язково повинна містити:

– список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикань;

– наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції;

– номери телефонів диспетчерського зв’язку електропередавальної організації;

– узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації.

Для обслуговування автономної електростанції та забезпечення її справного технічного стану повинні бути призначені підготовлені працівники, що мають відповідну групу з електробезпеки:

– посадова особа, відповідальна за справний стан та безпечну експлуатацію повинна мати не нижче IV групи з електробезпеки до 1000В (адміністративно-технічний персонал);

Поділитися...