Версія для людей з вадами зору

Вимоги безпеки  щодо пуску в роботу вантажопідіймальних кранів

Методичний вказівник підготував головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві та котлонагляду Управління Держпраці у Рівненській області Олександр Невірковець

Експлуатація вантажопідіймальних кранів та машин (далі – обладнання) відноситься до робіт підвищеної небезпеки та є одним із найбільш небезпечних технологічних процесів, зокрема, у галузі будівництва.

Основні вимоги безпеки під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, ремонту, модифікації (реконструкції та модернізації) вантажопідіймальних кранів, а також під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт зазначені в НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (далі – Правила).

На відміну від вимог раніше діючих Правил, на даний час облік обладнання здійснюється суб’єктом господарювання, у якого у власності або користуванні (оренда, лізинг тощо) воно перебуває, обладнання споряджається обліковим номером і під цим номером обліковується у відповідному журналі. Внаслідок цього на даний час в органах державного нагляду частково відсутня інформація про наявність вантажопідіймальних кранів і машин як в юридичних осіб, так і громадян-власників кранів, що надають послуги самостійно без використання найманої праці.

Це дещо спрощує для роботодавця процедуру пуску обладнання в роботу. При цьому, значна частина повноважень щодо контролю за дотриманням вимог безпеки також покладається на роботодавця, що значно посилює відповідальність посадових осіб у випадку настання нещасного випадку або аварійної ситуації.

Необхідно зазначити, що при здійсненні експлуатації кранів необхідно керуватися не тільки вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, але й вимогами експлуатаційної документації заводів-виготовлювачів обладнання, розробленими проектами виконання робіт, проектами організації будівництва, розробленими з урахуванням конкретних місцевих умов та щільності об’єктів забудови.

Відповідно до вимог глави 2 розділу VІ Правил:

 1. Пуск обладнання в роботу здійснюється суб’єктом господарювання після його облікування.
 2. Пуск обладнання в роботу здійснюється на підставі рішення про можливість його експлуатації, прийнятого працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, у таких випадках:
 3. 1) у разі введення в експлуатацію нововиготовленого чи новопридбаного обладнання;
 4. 2) перерви в експлуатації більш як 12 місяців;
 5. 3) після монтажу, пов’язаного із установленням обладнання на нове місце;
 6. 4) після модифікації (реконструкції або модернізації) обладнання;
 7. 5) після капітального ремонту обладнання;
 8. 6) після проведення періодичного та повного технічних оглядів;
 9. 7) після експертного обстеження;
 10. 8) заміни на мобільних підйомниках лебідок, обмежувача граничного вантажу, стріли або її секції, заміни зношених канатів і ланцюгів, а також у разі їх перепасування;
 11. 9) після установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли вантажопідіймальних кранів;
 12. 10) після заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів.

Рішення про можливість експлуатації обладнання засвідчується відповідним записом в журналі нагляду (паспорті) обладнання особою (працівником), яка прийняла це рішення.

Як приклад, розглянемо вимоги безпеки при встановленні (монтажі) вантажопідіймального баштового крана на об’єкті будівництва (будівельному майданчику).

 1. 1. Влаштування кранових колій має здійснюватися за проектною документацією, розробленою з урахуванням вимог експлуатаційних документів виробника вантажопідіймальних кранів і машин (настанова з експлуатації, інструкція інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки тощо).
 2. 2. Перед облаштуванням земляного полотна під кранові колії мають бути виконані усі роботи з прокладання інженерних мереж і комунікацій. За наявності підземних комунікацій, прокладених раніше без урахування наступного влаштування над ними кранової колії, має бути виконаний розрахунок з метою унеможливлення пошкодження цих комунікацій і за потреби розроблений проект їх перекриття та захисту від деформації і руйнування.
 3. 3. Споруджену кранову колію необхідно не менше 10 разів обкатати краном без вантажу і не менше 5 разів – з максимальним робочим вантажем, після чого необхідно провести нівелювання кранової колії відносно голівки рейки і ділянки колії, де виявлено просідання рейки, виправити підбиттям баласту під опорні елементи.
 4. 4. Готовність наземних і надземних кранових колії до експлуатації має бути підтверджена актом здавання-приймання наземної (надземної) кранової рейкової колії в експлуатацію, зразок якого наведений у додатку 6 до Правил, до якого додаються результати нівелювання профілів колії, а також перевірки розмірів колії. Акт здавання-приймання кранової рейкової колії в експлуатацію має зберігатися разом з журналом нагляду (паспортом) вантажопідіймального крана.
 5. 5. Монтаж крана має виконуватися згідно з вимогами проекту виконання робіт (далі – ПВР) на монтаж (демонтаж), розробленого з урахуванням документації на встановлення обладнання і експлуатаційних документів (настанови з експлуатації, інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки тощо).
 6. 6. Перед проведенням монтажу вантажопідіймального баштового крана проводиться огляд металевих конструкцій (несучих і допоміжних), механізмів обладнання, кріпильних виробів (діаметр, клас міцності) з метою оцінки їх стану, відповідності технічній документації та комплектності.
 7. 7. За результатами огляду складається акт, що підписується працівниками, які здійснювали огляд, і затверджується керівником суб’єкта господарювання, який виконує монтаж.
 8. 8. Після проведення монтажу та налагодження обладнання суб’єкт господарювання, який виконав монтаж, складає акт, що підтверджує проведення монтажних робіт і налагодження відповідно до вимог нормативної документації.
 9. 9. Після монтажу крану проводиться позачерговий повний технічний огляд відповідно вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687.
 10. 10. Рішення про можливість експлуатації крана приймається працівником, який здійснює нагляд за утриманням в справному стані та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, на підставі позитивних результатів позачергового повного технічного огляду та засвідчується відповідним записом у журналі нагляду (паспорті) крана.

Повний обсяг вимог безпеки під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, ремонту, модифікації (реконструкції та модернізації) вантажопідіймальних кранів, а також під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт зазначені в наступних нормативно-правових актах з охорони праці: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-7.17-18  «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП  45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».

image_pdfimage_print
Поділитися...