Версія для людей з вадами зору

Консультуємо дистанційно: чи має право на додаткову відпустку завідувач складу, який працює у матеріальних складах фарб, розчинників?

Роз’яснює головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.
Додаткові відпустки мають певні особливості. Особлива увага приділяється щорічним додатковим відпусткам за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Згідно з ч.4 ст.43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Детальні вимоги щодо охорони праці містить Закон України «Про охорону праці», ст.153 “Створення безпечних і нешкідливих умов праці”.
Однією з вимог, яка ставиться до роботодавця та дає можливість забезпечити належні умови праці працівникам, є обов’язок проведення атестації робочих місць за умовами праці. В ході атестації аналізуються умови праці та чинники, які впливають на роботу працівника, з метою визначення пільгових категорій та забезпечення їм належного відшкодування.
Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, соціально-економічні фактори, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.
Шкідливі умови праці – це стан умов праці, за якого рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища, трудового процесу перевищує допустимий.
Робоче місце відносять до одного з трьох видів умов праці:
– особливо шкідливі та особливо важкі умови праці;
– шкідливі та важкі умови праці;
– шкідливі умови праці.

Процес проведення атестації робочих місць за умовами праці регулюється:
Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим Постановою КМУ №442 від 01.08.1992 року;
Методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими Постановою Мінпраці України №41 від 01.09.1992 року.
Право на отримання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
Слід зазначити, що відповідно до статті 7 Закону України “Про відпустки” зазначена відпустка тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290).
Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Для встановлення щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого Постановою Міністрів України від 17.11.19977 №1290, враховують показники, які діють на працівника під час роботи не менше 50% робочого часу.
Також за результатами атестації робочих місць та відповідно статті 20 Закону України «Про охорону праці» розробляють заходи, які передбачають покращення і модернізацію техніки і технології виробництва, підвищення рівня охорони праці, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

image_pdfimage_print
Поділитися...