Версія для людей з вадами зору

Особливості організації та проведення медичних оглядів працівників певних категорій

До фахівців Управління Держпраці у Рівненській області часто звертаються роботодавці або їх відповідальні особи за консультацією стосовно організації та проведення медичних оглядів працівників. Роз’яснює лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Василь Литвин.

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» визначено, що для певних категорій працівників, зокрема, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.  роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити фінансування та організацію проведення попереднього ( під час прийняття на роботу) та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів .

Відповідно до Наказу МОЗ України від 21.05.2007 року, № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами внесеними Наказом МОЗ України від 14.02.2012 року, № 107, далі Порядок) організація попереднього (періодичного) медичних оглядів виглядає наступним чином:

Визначення категорій працівників

Спеціалісти відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників відповідно до штатного розпису, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників у двох примірниках, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Акт) за встановленою формою (додаток 1 Порядку).

При цьому роботодавець попередньо організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Наказу МОЗ України № 248 від 08.04.2014р. «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані (копії протоколів інструментально-лабораторних досліджень умов праці) разом з заявкою на складання Акта до Управління Держпраці у області (підстава- пункт 3.1 Порядку).

Складання списків працівників

На підставі Акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за визначеною формою (додаток 2 Порядку), на паперовому та електронному носіях, подає їх для погодження в Управління Держпраці області. Один примірник списку залишається на підприємстві, другий — надсилається до лікувально-профілактичного закладу, третій — до Управління Держпраці в області, четвертий – до робочого органу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у області.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з лікувально-профілактичним закладом (комунальним некомерційним підприємством) та надати йому список працівників (погоджений в Управлінні Держпраці), які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за визначеною формою (додаток 3 Порядку). Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Працівникам, для яких є обов’язкововими попередній та періодичні наркологічні та психіатричні огляди подають у медичні комісії відповідні документи (Сертифікат та Довідку), а для працівників, зайнятих на роботах, що потребують професійного добору – Висновок психофізіологічної експертизи.

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (наведених у додатках 4 та 5 Порядку).

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, КНП складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням Держпраці у області.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

Проходження медичного огляду

Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (з обов’язковим зазначенням обраної професії, назви шкідливих та небезпечних факторів, назви робіт).

         Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 31.01.2013 N 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.02.2013 за N 308/22840.

Оформлення заключного акту

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі — Заключний акт), який складається у шести примірниках — один примірник залишається в КНП, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управлінню Держпраці у області, робочому органу Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області.

Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, КНП надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до Управління Держпраці у області, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання  санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року, № 337, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

Увага!

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у КНП вищого рівня або в судовому порядку.

Роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, від роботи без збереження заробітної плати (ст. 46 КЗпП), а також має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Роботодавець організовує за свій рахунок позачерговий медичний огляд та у випадках звернення працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я з умовами праці або за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

За консультаціями звертайтеся:

Рівне, вул.Пластова, 27, каб.16

Телефонуйте 63-63-00

image_pdfimage_print
Поділитися...