Безпечне ведення гірничих робіт під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

Конспект для всіх, чия діяльність пов’язана з видобутком корисних копалин відкритим способом.
Роз’яснює головний державний інспектор відділу нагляду на ОПН та ГН Управління Держпраці у Рівненській області Оксана Андрійчук.

На території Рівненської області наявні потужні родовища: каолінів, гранітів, габро, базальтів, суглинків, крейди, піску, глини, бурштину, торфу.
Основним видом корисних копалин на Рівненщині є тверді нерудні корисні копалини, розробка родовищ яких здійснюється відкритим способом – кар’єром.
Кар’єр – гірниче підприємство (цілісний технічно та організаційно відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації об’єктів із застосуванням гірничих технологій), що добуває рудні та нерудні корисні копалини відкритим способом.
Елементи кар’єру – це просторові складові кар’єру, які вичерпно характеризують його геометрію. До них відносяться: робочий і неробочий борт кар’єру, підошва або дно, верхній і нижній контури кар’єру, уступи, майданчики, кути укосу уступу, границі кар’єру, відвали тощо.
Технологічні процеси під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом включають в себе:
– відокремлення корисної копалини від масиву (механічним або вибуховим способами);
– навантаження гірничої маси;
– транспортування гірничої маси з вибоїв уступів (елемент (частина) уступу, що є безпосереднім об’єктом гірничих робіт та переміщається в результаті ведення гірничих робіт) залізничним транспортом, автомобілями, конвеєрами, гідротранспортом тощо;
– розміщення пустих порід (порід розкриву) у відвалах та планування відвалів.
Правильність розробки родовищ корисних копалин відкритим способом та безпечне ведення гірничих робіт регулюються Кодексом України «Про надра», Гірничим законом України, Законом України «Про охорону праці», Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10) та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки.

Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт відповідно до Гірничого Закону України повинно мати:
– спеціальний дозвіл на користування надрами;
– акт про надання гірничого відводу;
– технічний проект розробки родовища корисних копалин, затверджений і погоджений в установленому порядку;
– геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).
У разі зміни гірничо-геологічних умов технічний проект розробки родовища корисних копалин необхідно переглядати, але кожного разу він повинен охоплювати весь період до кінця розробки родовища до проектної глибини та проектного контуру родовища.
Також відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, роботодавець повинен мати дозвіл центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, та його територіальних органів на виконання робіт підвищеної небезпеки (відкриті гірничі роботи) та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування для видобутку, транспортування корисних копалин), а також декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки (маркшейдерські роботи) та експлуатації (застосуванні) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технологічні транспортні засоби).
Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512, з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Всі роботи з підвищеною небезпекою проводяться тільки за письмовим нарядом.
Керівниками та головними фахівцями гірничого підприємства призначаються особи з вищою освітою, що відповідає профілю цього підприємства відповідно до Гірничого закону України.

Загальними вимогами безпеки під час ведення гірничих робіт є:
– гірничі виробки кар’єрів у місцях, де є небезпека падіння в них працівників, а також провали, зумпфи та вирви необхідно позначати запобіжними знаками, освітленими в темний час доби;
– рух працівників у кар’єрі дозволяється відповідно до затверджених схем маршрутів по спеціально влаштованих доріжках або по узбіччю автошляхів з боку руху порожнього автотранспорту;
– безпечна висота уступу повинна бути визначена проектом з урахуванням фізико-механічних властивостей гірських порід і корисних копалин, гірничотехнічних умов їх залягання та робочих параметрів гірничих машин;
– кути укосів робочих уступів необхідно облаштовувати таким чином, щоб вони не перевищували:
під час роботи екскаваторів типу механічної лопати, роторних екскаваторів та драглайна – 80 град.;
під час роботи багатоківшевих ланцюгових екскаваторів з нижнім черпанням – кута природного укосу цих порід;
під час розробки ручним способом: розсипчастих і сипких порід – кута природного укосу цих порід; м’яких, але стійких порід – 50 град.; скельних порід – 80 град.;
– граничні кути укосу неробочих уступів і бортів (кути стійкості) повинні бути визначені проектом з подальшим коригуванням їх у процесі експлуатації згідно з даними наукових досліджень та змінами технології ведення гірничих робіт;
– гірничі, транспортні та будівельно-дорожні машини, які перебувають у роботі, повинні відповідати основним вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62. Їх необхідно утримувати в справному стані та забезпечувати діючими сигнальними пристроями, гальмами, огородженнями доступних рухомих частин (муфт, шківів) і робочих майданчиків, протипожежними засобами. Вони повинні мати освітлення, комплект справного інструменту, необхідні засоби вимірювальної техніки, засоби захисту від ураження електричним струмом, а також справний діючий захист від перепідйому;
– експлуатацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів в кар’єрах необхідно проводити лише після їх технічного огляду згідно з Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 січня 2010 року № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2010 року за № 163/17458 (НПАОП 0.00-6.01-10). Кожен автомобіль повинен мати технічний паспорт, що містить його основні технічні та експлуатаційні характеристики. Кар’єрні автомобілі, що знаходяться в експлуатації, укомплектовують засобами пожежогасіння, знаками аварійної зупинки, медичними аптечками, упорами (башмаками) для підкладання під колеса, двома дзеркалами заднього виду, засобами зв’язку, комплектом інструменту, передбаченим заводом-виробником, фарами для освітлення робочого майданчика і дороги, звуковою сигналізацією, яка вмикається під час руху заднім ходом;
– гірничі роботи щодо прокладання траншей, розробки уступів, відсипки відвалів, проведення робіт на тимчасових та постійних складах корисних копалин та перевантажувальних пунктах необхідно вести відповідно до розроблених на підприємстві паспортів, які визначають допустимі розміри робочих майданчиків, берм, кутів укосів, висоту уступів, відстань від гірничого та транспортного устаткування до бровок уступу або відвалу, транспортних комунікацій. Паспорти необхідно зберігати на гірничо-транспортних машинах (екскаваторах, бульдозерах, автосамоскидах тощо). Посадові особи, в обов’язки яких покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та інші працівники повинні бути ознайомлені із зазначеними паспортами за особистим підписом.

Поділитися...