Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

  • Робота на яких посадах зараховується до юридичного стажу?

Роз’яснює головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці у Рівненській області Людмила Поліщук

 

Перш за все слід зазначити, що Управління Держпраці у Рівненській області у своїй роботі керується виключно діючими нормативними актами України. В жодному з нормативних документів України немає чіткого формулювання, що відноситься до роботи за юридичним фахом. Проте, враховуючи процедуру добору кандидатів на посаду судді, слід врахувати деякі аспекти обрахування стажу професійної діяльності у сфері права відповідно до вимог статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У разі здобуття особою вищої юридичної освіти до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року або в умовах здійснення освітньої діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим законом, таку особу може бути допущено до участі у доборі за умови отримання нею кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» та/або отримання диплома спеціаліста, магістра, або прирівняних до них.

За змістом діяльність особи за спеціальністю у сфері права передбачає розроблення або застосування норм права і має систематичний характер. Зокрема, діяльність протягом встановленого законом строку за спеціальністю: 1) у судах та органах судової влади; 2) в органах прокуратури; 3) в адвокатурі; 4) у нотаріаті; 5) органах державної влади та місцевого самоврядування; 6) в Президії Національної академії наук України та галузевих академій наук, а також у наукових та науково-педагогічних установах, організаціях та їх підрозділах, які діють в галузі права; 7) підприємствах, установах, організаціях, зокрема на керівних та адміністративних посадах, у разі якщо така діяльність або повноваження особи чи види діяльності органу, підприємства, установи, організації передбачали, зокрема, нормотворчість, правозастосування, правову допомогу, юридичне забезпечення діяльності, претензійну роботу, виконання судових рішень, юридичне представництво інтересів осіб, захист від кримінального обвинувачення.

Стаж роботи працівників апаратів судів, робота яких не пов’язана із нормотворчою, правозастосовною діяльністю, не прирівнюється до стажу професійної діяльності у галузі права, необхідного для участі у доборі.

В Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також відсутній перелік посад за юридичною спеціальністю, стаж роботи на яких є необхідним для здобуття статусу адвоката. Такий перелік міститься лише в п. 6 Розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (нова редакція) . Він включає в себе роботу на посадах: судді, прокурора, слідчого, нотаріуса; помічника адвоката, помічника судді або нотаріуса; юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу; працівників науково-дослідних установ, науково-педагогічних або наукових працівників, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних закладах, роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності та на інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність.

Цим же пунктом закріплюється й порядок визначення стажу роботи в галузі права для фізичної особи-підприємця (зокрема, виходячи з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права).

Все це вказує на закріплення лише примірного переліку робіт на посадах, які за загальним правилом вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність (за винятком фізичної особи-підприємця), стаж яких є необхідним для здобуття статусу адвоката.

Одночасно наголошуємо, що дане роз’яснення не встановлює норм права, а носить інформаційний характер.

image_pdfimage_print
Поділитися...