Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо! Як правильно зареєструвати колективний договір?

????????????????????????????????????

Роз’яснює головний державний інспектор сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці у Рівненській області Людмила Поліщук

 

Перш за все, слід зазначити, що Колективний договір є актом локального регулювання, який конкретизує відносини між власником або уповноваженим ним органом і колективом найманих працівників з питань економічного та соціального розвитку з урахуванням специфічних умов окремого підприємства, установи, організації. Він укладається з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин шляхом фіксації волі сторін, визначеної в процесі проведення переговорів. Враховуючи, що колективні договори є угодами найнижчого рівня (в системі нормативно-правового регулювання трудових відносин), їх положення обов’язково повинні відповідати змісту генеральної, галузевих і регіональних угод.

Основною задачею укладення колективного договору є забезпечення реалізації найманими працівниками своїх прав, що охороняються, та інтересів. З іншого боку колективний договір захищає інтереси й самого роботодавця.

Відповідно до ст. 15 КЗпП України колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок проведення реєстрації Колективних договорів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» (далі – Порядок). Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та п.1 Порядку галузеві та регіональні угоди підлягають реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад.

Метою повідомної реєстрації є засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

Колективний договір подається на реєстрацію сторонами, які його підписали, в трьох примірниках (два оригінали і копія). Колективний договір повинен не суперечити вимогам діючого законодавства й умовам колективних угод більш високого рівня. У випадку виявлення невідповідності колективного договору даним вимогам місцеві органи державної виконавчої влади не вправі відмовити в його реєстрації, проте в разі виявлення невідповідності вимогам діючого законодавства України, державний реєстратор у написі про реєстрацію в графі «Примітка або рекомендації реєструючого органу» зазначає усі недоліки, що містяться в договорі, та встановлює строк їх усунення.

Законодавством не встановлений період, протягом якого сторони повинні здійснити реєстрацію колективного договору, тому допускається договірне регулювання цього питання. Тобто сторони на власний розсуд встановлюють строк подання колдоговору на реєстрацію.

Законодавством не визначена і форма звернення сторін про проведення реєстрації. Враховуючи правові вимоги ведення діловодства в державних органах і органах місцевого самоврядування, юристи радять оформляти звернення в письмовій формі, наприклад, шляхом подання спільної заяви, додавши до неї необхідні документи.

Разом з колективним договором до реєструючого органу подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у переговорах.

У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише в тому разі, якщо надані примірники і копія договору або угоди не є автентичними, тобто не відповідають тексту, прийнятому в установленому порядку. Відсутність автентичності може полягати також у невідповідності примірників один одному або копії. В усіх інших випадках органи державної виконавчої влади не можуть відмовити сторонам у реєстрації колективного договору.

Відповідно до п.6 Порядку повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідної угоди (договору) зберігається в реєструючому органі. Послуга з реєстрації колективного договору надається на безоплатній основі.

Згідно з п.7 Порядку інформація про повідомну реєстрацію колективних договорів та угод публікується в офіційному виданні відповідного реєструючого органу. Зміни та доповнення, що вносяться до колективного договору чи угоди, реєструються у такому ж порядку, як і сам договір, угода. Окремо слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 17 КЗпП України момент реєстрації не впливає на набрання чинності колективним договором. Договір є чинним з моменту підписання його сторонами або з дня, зазначеного в ньому, незалежно від того, чи була здійснена реєстрація договору. Реєстрація є завершальним етапом у процесі укладення та підписання колективного договору.

Одночасно наголошуємо, що дане роз’яснення не встановлює норм права, а носить інформаційний характер.

image_pdfimage_print
Поділитися...