Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

  • Чи потрібно на підприємстві проводити комплекс заходів з охорони праці, якщо вже проведена атестація робочих місць за умовами праці?

 

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна

Відповідно статті 43 частини 4 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Детальні вимоги охорони праці є в  положенні Кодексу законів про працю, Законі України «Про охорону праці», а також підзаконних нормативно-правових актах. Одна з вимог,  яка ставиться до роботодавця і дає можливість забезпечити належні умови праці працівникам – проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Працюючи у шкідливих або небезпечних умовах праці, в особливих температурних чи важких умовах, працівник перебуває під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які здатні викликати важкі захворювання, завдати шкоду здоров’ю та життю, тому такі робочі місця вимагають до себе особливої уваги з боку роботодавця.

Атестація робочих місць – важливий засіб забезпечення реалізації державної політики  соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Проведення  атестації робочих місць визначає умови праці на робочих місцях, виявляє слабкі місця, оцінює та дає змогу підвищити рівень охорони праці на підприємстві.

Законодавчими актами передбачено пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці. Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Усі керівники підприємств, установ та організацій повинні дбати про безпеку праці і піклуватися про здоров’я своїх працівників. До обов’язків роботодавця входить розробка комплексних заходів по охороні праці, які б гарантували безпечні і здорові умови праці на робочому місці. Основними завданнями охорони праці на підприємствах є поліпшення умов праці. При створенні умов, що відповідають нормам безпеки і виробничої санітарії,  підвищується продуктивність праці, що покращує психологічний клімат у колективі і матеріальне становище підприємства. На роботах зі шкідливими і небезпечними  умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби –  ст.163; ст.165 Кодексу законів про працю України та стаття 8 Закону України «Про охорону праці».

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.  У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором, про що йдеться у статті 164 Кодексу законів про працю України та статті 8 Закону України «Про охорону праці». Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

Результати атестації є підставою для вирішення питань про надання пенсій за віком на пільгових умовах,  інших пільг та компенсацій, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці.

            Шановні роботодавці! За результатами атестації робочих місць за умовами праці  необхідно скласти перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких потрібно здійснити першочергові заходи щодо їх покращення та розробити комплекс заходів щодо поліпшення умов праці, оптимізації рівня гігієни і безпеки,  характеру праці і оздоровлення працівників. Створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань – це важливе і актуальне питання на будь-якому підприємстві.

Додатково повідомляємо, що листи територіальних органів Держпраці не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм, а мають лише інформаційний характер.

image_pdfimage_print
Поділитися...