Версія для людей з вадами зору

Погане освітлення на робочому місці може призвести до неврозу

Рубрика «За здорові умови праці і життя» (гігієна праці)

Про вплив нераціонального освітлення на організм працівника роз’яснює начальник відділу гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області Микола Логвісь.

Виконання зорової роботи за несприятливих умов освiтлення зпризводить до зниження зорової працездатності. Зорова втома прискорює розвиток загальної втоми в органiзмi працiвника i значною мiрою вiдображається на якiсних i кiлькiсних виробничих показниках.

Найважливiшими факторами, що зумовлюють зниження зорової працездатностi, є: недостатнi рiвнi освiтленостi, нерiвномiрнiсть розподiлу яскравостi на робочому мiсцi та в примiщеннi загалом, наявнiсть у полi зору слiпучої яскравостi.

Рацiональне освiтлення – фактор, що значною мiрою зумовлює безпеку пpaцi та створює у працівників певний психологічний тонус, попереджує зорову і загальну втому, сприяє високопродуктивній праці. Тому рухомi частини обладнання, передавальнi паси, мiсця руху транспорту тощо повиннi мати достатнiй рiвень освiтленостi. Низький piвень освiтленостi, заслiплююча дiя джерел свiтла, пульсацiя свiтлового потоку, вiдбитi полиски вiд полiрованих блискучих предметiв, нерiвномiрне освiтлення робочої зони можуть порушити правильне сприйняття навколишніх предметiв i призвести до травматизму.

Однак, слiд вiдзначити, що збiльшення рівня освiтленостi має свою оптимальну межу, поза якою вона починає чинити засліплювальну дiю i несприятливо впливати на зорове сприйняття. Властивiсть поверхонь, що свiтяться i мають високу яскравiсть, порушувати зорове сприйняття називають блискучiстю, а психофiзiологiчнi змiни, що вiдбуваються при цьому, i суб’єктивнi вiдчуття – заслiпленням. Блискучiсть може викликати несприятливi змiни не тiльки у зоровому аналiзаторi, а й у центральній нервовій системі (гальмування, зниження лабiльностi, працездатностi, активностi тощо). При її впливi на орган зору працiвника насамперед порушується контрастна чутливiсть ока. Що менший контраст об’єкта розпiзнавання з фоном i його кутовi розмiри, то сильнiше виражена несприятлива дiя заслiплення.

Освiтлення має велике значения для виробничої естетики. Свiтло впливає на активнiсть працiвника, його емоцiйний стан, настрiй, налаштування на роботу. Рацiональне освiтлення сприяє сприйняттю кольору, що, у свою чергу, суттєво впливає на психофiзiологiчний стан людини (обмiн речовин, роботу внутрiшнiх органiв, теплопродукцiю тощо). Так, кольори теплих тонiв (червоний, коричневий, жовтогарячий, жовтий) сприяють збiльшенню синтезу глiкогену, виробленню теплоти. Жовтозелений колiр заспокоює нервову систему, блакитний i синiй чинять гальмiвну дiю, а червоно-жовтогарячий збуджує i є сигналом небезпеки.

Установлено, що дiя кольору може посилювати вiдчуття маси: ящики, пофарбованi у жовтий колiр, здаються легшими, нiж ящики, пофарбованi у темно-синiй або чорний колiр. Рiзкий шум сприймається глухiше у примiщеннях, пофарбованих в оливково-зелений, сiро-зелений, темно-коричневий кольори. Поверхнi, пофарбованi у холоднi кольори, мають вигляд вiддаленiших порiвняно з поверхнями, пофарбованими у теплi кольори.

Нерацiональне освiтлення може несприятливо впливати на здоров ‘я працiвникiв, спричинюючи такi захворювання, як короткозорiсть, кон’юнктивiт,блефарит, нiстагм, астеновегетативнi порушення, неврози тощо.

Тривале виконання точних зорових робiт на близькiй вiдстанi при недостатнiх рiвнях освiтленостi та значному напруженнi м’язiв кришталика може призвести у працiвникiв деяких професiй (годинникарiв, складальникiв електронної апаратури тощо) до розвитку так званої несправжньої короткозоростi.

Несприятливi умови зорової роботи можуть призводити також до раннього (до 40-рiчного вiку) розвитку старечої далекозоростi, коли кришталик втрачає свою еластичнiсть.

Нормативні показники освiтленості зазначено в ДБН В. 2.5-28:2018 «Природне i штучне освiтлення».

image_pdfimage_print
Поділитися...