Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

– На підприємстві на посаді маляра працює робітник, якому після тривалого перебування на лікарняному та відповідно до медичних висновків, а саме за станом здоров’я, протипоказана важка фізична праця протягом 6 місяців. Чи має право працівник на легшу працю?

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.

Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Посада маляра – це праця в шкідливих умовах. Дане робоче місце маляра підлягає атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
Атестація робочих місць за умовами праці передбачає комплексну оцінку умов праці на конкретному робочому місці і проводиться в характерних виробничих умовах. За результатами атестації робоче місце відносять до категорії зі шкідливими і важкими або особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та визначають право працівників на пільги та компенсації за роботу в цих умовах. Право на відповідні пільги конкретного працівника, який працює на атестованому робочому місці, залежить від часу фактичної його зайнятості в цих умовах.
Існують певні категорії працівників, для яких законодавством передбачено особливі умови охорони праці. Це стосується жінок, неповнолітніх, молодих спеціалістів і робітників, інвалідів, пенсіонерів, стажистів тощо. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.
Відповідно до статті 174 Кодексу законів про працю України
забороняється залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я.
Статтею 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.
Відповідно до статті 170 Кодексу законів про працю України, працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.
На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці, відповідно до статті 153 «Про охорону праці». Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Додатково повідомляємо, що відповіді-роз’яснення Управління Держпраці мають лише інформаційний характер, не є нормативно-правовими актами та не встановлюють правових норм.

image_pdfimage_print
Поділитися...