Вимоги безпеки до процесів при ручному дуговому зварюванні

Одним із основних технологічних процесів у багатьох галузях промисловості є електродугове зварювання. Воно характеризується шкідливими та небезпечними факторами, які, за певних умов, можуть призвести до професійних захворювань та нещасних випадків з працівниками робочих зварювальних професій. Не дивлячись на постійне вдосконалення способів дугового зварювання та зварювальних матеріалів, багато гігієнічних проблем зварювального виробництва до цього часу остаточно не вирішено. Як наслідок – недотримання вимог безпеки негативно позначається на здоров’ї та працездатності електрозварювальників.

Як мінімізувати шкідливі фактори у процесах зварювання, роз’яснює головний державний інспектор сектору нагляду у машинобудуванні, енергетиці, на транспорті та зв’язку Управління Держпраці у Рівненській області Микола Краснолюба

Найбільший вплив на зварника і всіх осіб, які знаходяться в зоні виконання електрозварювальних робіт, має випромінювання зварювальної дуги. Зварювальна дуга джерело випромінювань хвиль різної довжини: видимих світлових, ультрафіолетових та інфрачервоних. Людське око не може пристосуватися до яскравого видимого випромінювання зварювальної дуги. Перерви у горінні дуги утворюють різкі контрасти освітлення. Щоб ослабити світловий потік і зменшити контрасти освітленості, використовують густо пофарбоване захисне скло, через яке зварник спостерігає за процесом зварювання. Сильне ультрафіолетове випромінювання дуги викликає запалення очей і при тривалій дії –  опіки шкіри.

Що в першу чергу необхідно, щоб захиститися від впливу шкідливих факторів:

  • захисне скло повинно повністю затримувати ультрафіолетові промені та достатньою мірою поглинати й інфрачервоні промені, які при тривалій дії можуть викликати зниження гостроти зору;
  • всі частини тіла, які не покриті одягом, повинні бути захищені від випромінювання дуги: обличчя та шия повинні бути захищені щитком або шлемом-маскою, зап’ястя рук  –  рукавицями.
  • пофарбоване захисне скло зовні прикривається звичайним безколірним склом, яке захищає від розбризкування металу і періодично замінюється по мірі забруднення і зменшення прозорості;
  • шкідливість випромінювання зварювальної дуги для тих, хто знаходиться поруч, зменшується огородженням поста зварника кабінами, переносними щитами, занавісками.

          Зварювальна дуга безперервно виділяє у навколишню атмосферу гази і дим з дрібними твердими частками, переважно окислів металу. Кількість газів та димових часток і ступінь їх шкідливості для працюючих залежить від роду зварювального металу, складу електродної обмазки. Для захисту працюючих використовують вентиляційні та інші пристрої.

Ручне дугове зварювання повинно здiйснюватися на стацiонарних постах, обладнаних пристроями мiсцевої витяжної вентиляцiї. В разi унеможливлення виконувати зварювання металiв на стацiонарних постах, для локального видалення пилу i газоподiбних компонентiв аерозолю вiд зварювальної дуги повиннi застосовуватися мiсцевi вiдсмоктувачi.

 Не дозволяється зварювати посудини i трубопроводи, якi знаходяться пiд тиском, або мiстять рiдини.

Електрозварник піддається небезпеці ураження електрострумом, адже він торкається струмопровідних частин зварювального ланцюгу. Особливо небезпечно в цьому відношенні зварювання всередині котлів, резервуарів та інших об’єктів, в яких зварник сидить або лежить на металі, і зварювання у вогких приміщеннях, на відкритому повітрі у вогку погоду і т.д. Для зменшення небезпеки ураження струмом необхідно сурове дотримання правил безпеки, надійне заземлення корпусу зварювальних машин та апаратів, слідкування за справністю електрозварювальної апаратури та ізоляції всіх частин зварювальної установки. У ризикових умовах роботи необхідно застосовувати для зварника дерев’яні підмости, гумові килимки і т.д., які посилюють ізоляцію тіла зварника від землі.

Поділитися...