Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

Як нараховується посадовий оклад для директора комунального некомерційного підприємства – медичного закладу?

Роз’яснює головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Рівненській області Наталія Романюк

Система нарахування заробітної плати  директорам та працівникам  комунальних некомерційних підприємств (надалі – КНП), які утворилися шляхом перетворення з комунальних закладів охорони здоров’я (надалі – КЗОЗ) залежить від наявності та/чи відсутності договору, укладеного з Національною службою здоров’я України (надалі – НСЗУ). Ті заклади, що не уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за відповідною програмою, отримуватимуть медичну субвенцію, обсяг якої формується за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню». Відповідно, нарахування заробітної плати здійснюється згідно з нормами Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом МОЗ та Мінсоцполітики від 05.10.2005 р. № 308/519.

Якщо ж КНП уклало договір і отримує фінансування безпосередньо з НСЗУ, то в оплаті праці персоналу відбудуться певні зміни. Так, формально, частина 2 статті 8 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 (надалі – Закон №108) до таких закладів уже не застосовується. Отже, оплата праці працівників КНП перейде до сфери договірного регулювання, що передбачено статтею  97 Кодексу законів про працю України, статтями 15-16 Закону № 108, Законом України  «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356, положеннями  Генеральної угоди та відповідними галузевими і регіональними угодами. Також умови оплати праці керівників зазначених підприємств встановлює орган місцевого самоврядування в контракті з дотриманням норм Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (надалі – Постанова №859).

Цією постановою надано право встановлювати керівникам підприємств такі виплати:

– посадовий оклад, розмір якого залежить від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів КНП, або чистого доходу від реалізації послуг за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком до постанови № 859;

– надано право встановлювати умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи;

– доплата до посадового окладу керівника КНП за науковий ступінь, вчене звання, якщо його діяльність збігається за профілем з наявним ступенем, вченим званням. Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності передбачена у випадку, коли робота керівника пов’язана з науковою, науково-технічною діяльністю (10, 20, 30% від посадового окладу залежно від стажу);

– керівникові підприємства також можуть виплачувати грошову допомогу в розмірі не більше шести посадових окладів у разі виходу на пенсію та матеріальну винагороду за ефективне управління державним майном.

Мінсоцполітики в листі від 04.09.2017 №202/0/103-17 підкреслило, що будь-які інші види надбавок, доплат, премій, які визначені колективним договором, але не передбачені Постановою №859, керівникам державних і комунальних підприємств не виплачуються.

Якщо медичні заклади, які пройшли процес реорганізації, отримують додаткові дотації з держбюджету, процес нарахування та виплати зарплати медикам регулює і постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету» від 31.08.1997 № 948.

Додатково інформуємо, що дана відповідь Управління Держпраці у Рівненській області не встановлює норм права, а носить лише інформаційно-роз’яснювальний характер.

image_pdfimage_print
Поділитися...