Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

  • Чи має право на проходження кваліфікаційної атестації інженер-технолог технічного відділу, які терміни та процедура проходження?

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.

Кваліфікаційна атестація — це визначення рівня кваліфікації та стажу роботи, залежно від чого встановлюється кваліфікаційна категорія, рекомендується відповідний тарифний розряд.

Згідно із Загальними положеннями розділу І «Професії керівників, професіоналів та технічних службовців, професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, кваліфікаційні категорії  підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень та вимог посадових інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій працівникам провадять комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Атестація проводиться за рішенням роботодавця, який затверджує Положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Ця інформація згідно із  ч. 4 ст. 11 Закону України   «Про професійний розвиток працівника» має бути також доведена до відома працівників, що підлягають атестації не пізніше ніж за 2 місяці до її проведення. Крім того, під час прийняття відповідного рішення роботодавець має   враховувати   те,  що    відповідно   до   ч. 3  ст. 11  Закону  України    «Про

професійний розвиток працівника» атестація працівників проводиться не частіше ніж раз на 3 роки.

Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (ч. 12 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівника»). Рішення атестаційної комісії є чинним допоки воно не скасоване в установленому порядку.  Остаточне рішення щодо підвищення кваліфікаційної категорії у кожному окремому випадку приймає керівник підприємства (установи) залежно від того, яка посада передбачена штатним розписом та зважаючи на наявний фонд оплати праці. Водночас, на підставі висновку комісії з проведення кваліфікаційної атестації про підвищення кваліфікаційної категорії працівнику керівник може прийняти рішення про внесення відповідних змін до штатного розпису. Зміни, які вносяться до штатного розпису, затверджуються в тому ж порядку, що і штатний розпис — за погодженням (затвердженням) з органом вищого рівня.

Конкретні вимоги до кожної кваліфікаційної категорії затверджує роботодавець у посадовій інструкції, виходячи із особливостей організації виробництва, праці і управління. При цьому мають дотримуватись вимоги до рівня підготовки й стажу роботи, наведені в кваліфікаційних характеристиках професій працівників (чинні кваліфікаційні характеристики працівників інженер-технолог  є в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників).

image_pdfimage_print
Поділитися...