Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

  • Чи має право роботодавець присвоїти першу кваліфікаційну категорію бухгалтеру, який працює 17 років на посаді бухгалтера другої категорії та має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за спеціальністю технік-плановик?

Роз’яснює головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Алла Аврамчук

Кваліфікаційна атестація — це визначення рівня кваліфікації та стажу роботи, залежно від чого встановлюється кваліфікаційна категорія, рекомендується відповідний тарифний розряд.

Присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії здійснюється комісією з проведення кваліфікаційної атестації. Завдання кваліфікаційної комісії: оцінювати професійну кваліфікацію і ділові якості працівників на основі об’єктивних критеріїв, виходячи з результатів його роботи.

Атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад комісії, графік її проведення.

Згідно із Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженими наказом Мінпраці та від 29.12.2004 № 336, кваліфікаційні категорії професіоналам, фахівцям та технічним службовцям присвоюються і підвищуються комісіями з проведення кваліфікаційної атестації. При цьому враховується ступінь самостійності працівника під час виконання посадових обов’язків, його відповідальності за правильність ухвалених рішень, ініціативне й творче ставлення до роботи,  її новизна, ефективність і якість праці,  а також досвід практичної діяльності і знання зі своєї спеціальності тощо.

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (ч. 12 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівника»). Рішення атестаційної комісії є чинним допоки воно не скасоване в установленому порядку.

Остаточне рішення щодо підвищення кваліфікаційної категорії у кожному окремому випадку приймає керівник підприємства (установи) залежно від того, яка посада передбачена штатним розписом та зважаючи на наявний фонд оплати праці. Водночас, на підставі висновку комісії з проведення кваліфікаційної атестації про підвищення кваліфікаційної категорії працівнику керівник може прийняти рішення про внесення відповідних змін до штатного розпису. Зміни, які вносяться до штатного розпису бюджетної установи, затверджуються в тому ж порядку, що і штатний розпис — за погодженням (затвердженням) з органом вищого рівня.

Виходячи з негативних результатів кваліфікаційної атестації, роботодавець може запропонувати працівникові роботи нижчої кваліфікаційної категорії, а в разі виявлення невідповідності працівника обійманій посаді через недостатню кваліфікацію – розірвати з працівником трудовий договір.

Конкретні вимоги до кожної кваліфікаційної категорії затверджує  роботодавець  у  посадовій  інструкції,  виходячи   із особливостей  організації  виробництва,  праці  і управління.  При цьому мають дотримуватись  вимоги  до рівня підготовки й стажу роботи, наведені в кваліфікаційних характеристиках професій працівників (чинні  кваліфікаційні   характеристики   працівників бухгалтерського обліку є в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників).

image_pdfimage_print
Поділитися...