Проведення технічного огляду та експертного обстеження – єдиний спосіб визначити стан та строк подальшої БЕЗПЕЧНОЇ! експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Про вимоги до проведення технічного огляду та експертного обстеження, відповідальність роботодавців за несвоєчасне проведення роз’яснює головний державний інспектор відділу нагляду у промисловості Управління Держпраці у Рівненській області Олександр Іващук

Технічний огляд та експертне обстеження дають можливість визначити технічний стан, умови і термін подальшої безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням режиму роботи, а також з’ясувати необхідність проведення ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, роботодавець припиняє роботу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки у разі, якщо не проведено технічний огляд або експертне обстеження або виявлено несправності, які впливають на його безпечну експлуатацію. Відповідальність за несвоєчасне проведення технічного огляду і експертного обстеження покладається на власника (орендаря) устатковання.

Кричущим прикладом недотримання цих вимог є смертельний нещасний випадок, який стався 12 вересня 2017 року у місті Луцьку через несправність ліфта у житловому будинку, внаслідок чого загинула молода жінка. За даними Управління Держпраці у Волинській області, у жовтні 2016 року спеціалісти провели експертно-технічне обстеження ліфта, що експлуатується з 1979 року. Вони надали негативний висновок з переліком недоліків, відображених у відомості дефектів. У серпні 2017 року підприємство, яке має дозвіл на виконання даних робіт підвищеної небезпеки, здійснило капітальний ремонт ліфта. Однак, після позачергового технічного огляду власник позитивного висновку не отримав і попри це ввів ліфт в експлуатацію. За цим фактом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Технічний огляд устатковання  проводить спеціалізована організація, крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

Загалом визначають наступні види технічних оглядів: первинний, періодичний (черговий) і позачерговий.

Первинному технічному огляду підлягає устатковання перед введенням в експлуатацію.

Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

– введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

– перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

–  демонтажу та встановлення на новому місці;

– закінчення граничного строку  експлуатації (із застосуванням видів  робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);

– експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

– аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить  відповідний запис у паспорті (настанові з експлуатації) устатковання про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.  У разі проведення позачергового технічного огляду у паспорті устатковання зазначається причина його проведення.

Експертне обстеження проводиться у разі:

– закінчення граничного строку експлуатації;

– реконструкції (перебудови) або модернізації;

– аварії або отримання пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру (з метою визначення можливості відновлення);

– виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових  частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

Граничний строк експлуатації устатковання обчислюється від дати введення в експлуатацію за умови його поставки виробником або постачальником спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). У разі, коли дата введення в експлуатацію невідома, граничний строк
експлуатації устаткування обчислюється з дати його виготовлення. Якщо граничний строк експлуатації в експлуатаційних документах не зазначено, цей строк встановлюється за організаційно-методичними документами.

Експертне обстеження устатковання проводить експертна організація.

У разі отримання негативного висновку експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів, організаційно-методичних документів, а також виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей, які негативно впливають на безпечну експлуатацію устатковання і загрожують безпеці працівників та інших осіб, роботодавець зобов’язаний припинити роботу (експлуатацію) устатковання.

Для проведення технічного огляду та експертного обстеження керуються вимогами «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 та залежно від виду робіт та обладнання іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

Поділитися...