Версія для людей з вадами зору

Запитуйте – відповідаємо!

За результатами «Атестації робочих місць за умовами праці» за Списком №2 передбачена пільгова пенсія для «мулярів, зайнятих в бригадах мулярів і спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад», але згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик працівників…, значиться професія – муляр. Як змінити назву професії «муляр», щоб зберегти пільгову пенсію за Списком №2?

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.

 

Роботодавець при заповненні трудової книжки повинен дотримуватися назв професій, посад з Класифікатора професій ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 N 327. У всіх записах про виконувані роботи (записах у трудових книжках, штатному розписі, наказах, особових картках) потрібно використовувати повну назву посади керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та для робочих професій, включаючи кваліфікаційну категорію.

Зокрема, лист Мінсоцполітики від 26.06.2014 №311/021/106-14 рекомендує застосовувати назви професій та утворювати похідні назви професій (посад)  за умови, що такі новоутворені професії (посади) не містяться  у  Класифікаторі як самостійні базові професійні назви робіт.

Для утворення професійної назви роботи можуть використовувати похідні слова, наведені в Додатку В до Класифікатора професій. Похідні слова до професій можуть застосовуватися за умови збереження галузевої і функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Передбачити всі зміни, які відбуваються в різних видах економічної діяльності, і врахувати напрями використання тих або інших професій, неможливо. З метою типізації умов праці в додатку В є примітка 2. Вона дозволяє розширювати базові професійні назви робіт шляхом додавання до них термінів і слів, що уточнюють місце роботи, сферу діяльності, виконувані роботи. Проте при цьому має бути дотримана лаконічність викладення. При утворенні нової назви роботи не можна розривати, скорочувати або міняти порядок слів у найменуванні базової професійної назви роботи. Використовувати примітку 2 Додатка В потрібно тоді, коли  уточнення пов’язані з наданням певних пільг.

Правильне використання Класифікатора професій важливе при призначенні пільгових пенсій за Списками 1 і 2, затвердженими постановою Кабінету Міністрів    України № 461 від  24.06.2016 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

Крім того, використання правильних найменувань професій (професійної назви роботи) важливе для надання щорічних додаткових відпусток відповідно до Списків 1 та 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1290 від 17.11.1997 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці і за особливий характер праці».

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Враховуючи зазначене,  рекомендується:

– за результатами атестації робочих місць видати наказ за професією, яка іменується за Списком № 2 (муляр, зайнятий в бригадах і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад). Якщо на підприємстві діє схема посадових окладів або тарифна сітка з найменуваннями посад(професій), в них також внести зміни;

– внести зміни до штатного розпису;

– внести запис у трудову книжку працівника;

– змінити найменування посади (професії) у посадовій інструкції працівника;

– внести запис до Особової картки працівника (типова форма №П-2);

– ознайомити працівника із записом у трудовій книжці.

Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника.  Документами, що підтверджують пільговий стаж є трудова книжка та уточнююча (пільгова) довідка.

Витяги з наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці в частині підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення за відповідним списком на робочому місці за конкретною професією (роботою) додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

image_pdfimage_print
Поділитися...