Що входить у категорію «порушення інших вимог трудового законодавства», за які розмір штрафу = 1 мінімальна зарплата = 4 173 грн

(шпаргалка для роботодавців)

1 Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України) Cт. 22 КЗпП
2 Вимагання при прийнятті на роботу відомостей та документів, подання яких не передбачено законодавством Cт. 25 КЗпП
3 Порушення обмежень спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації в разі установлення таких обмежень власником Cт. 25-1 КЗпП
4 Порушення вимог щодо випробування при прийнятті на роботу деяких категорій осіб Cт. 26, 28 КЗпП
5 Порушення власником або уповноваженим ним органом обов’язку проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце Cт. 29 КЗпП
6 Порушення заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором Cт. 31 КЗпП
7 Переведення на іншу роботу без згоди працівника Ч. 1 Cт. 32 КЗпП,Cт. 33 КЗпП
8 Недотримання двомісячного строку щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці Ч. 3 Cт. 32 КЗпП

9 Порушення порядку розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим законодавством Cт. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43-1 КЗпП
10 Порушення умов відсторонення від роботи Cт. 46 КЗпП
11 Порушення вимог щодо порядку вивільнення працівників Cт. 49-2 КЗпП
12 Недотримання норм тривалості робочого часу Cт. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65 КЗпП
13 Порушення вимог щодо відпочинку працівників (ненадання перерв, вихідних днів, залучення до роботи в святкові та неробочі дні) Cт. 66, 67, 69, 70, 71,72 КЗпП

14 Ненадання перерв для обігріву і відпочинку деяким категоріям працівників за певних умов праці Cт. 168 КЗпП
15 Ненадання або порушення порядку надання відпусток Cт. 75, 76, 79, 80, 81 КЗпП
16 Виплата заробітної плати рідше двох разів на місяць (у разі затримки виплати зарплати більше ніж на місяць (порушення встановлених строків виплати зарплати), правопорушення буде кваліфікуватися відповідно до абз. 3 ч. 2 Cт. 265 КЗпП і застосовуватиметься штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат) Ч. 1 Cт. 115 КЗпП, ч. 1 Cт. 24 Закону № 108 «Про оплату праці»
17 Невиплата компенсації працівникам щодо втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати Лист Мінсоцполітики від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16

18 Непроведення коригування середньої зарплати відповідно до Порядку № 100. Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів та ін. виплат, що враховуються при обчисленні сердньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та ін. виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей (див. постанову ВСУ від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14) Лист Мінсоцполітики від 16.08.2016 р. № 1143/13/84-16 (про відповідальність за непроведення коригування середньої зарплати)
19 Недостовірний облік виконаної роботи та/або бухоблік витрат на оплату праці Ч. 2 Cт. 30 Закону № 108 «Про оплату праці»
20 Порушення гарантій працівників при покладенні на них матеріальної відповідальності Розд. IX КЗпП
21 Порушення порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності Cт. 147-1, 148, 149 КЗпП
22 Непроведення обов’язкових медоглядів Cт. 169 КЗпП
23 Недотримання гарантій для працюючих інвалідів Cт. 172 КЗпП
24 Недотримання гарантій для працюючих жінок Розд. XII КЗпП
25 Недотримання гарантій для працюючих неповнолітніх громадян Розд. XIII КЗпП

Поділитися...