Версія для людей з вадами зору

Рубрика «За здорові умови праці і життя» (гігієна праці). Як захиститися від впливу електромагнітних полів на виробництві (частина 2)

(частина 1  http://rv.dsp.gov.ua/2018/11/26/rubryka-za-zdorovi-umovy-pratsi-i-zhyttia-hihiiena-pratsi-iak-zakhystytysia-vid-vplyvu-elektromahnitnykh-poliv-na-vyrobnytstvi/
Роз’яснює лікар з гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області Василь Литвин
Засоби і способи захисту від електромагнітних полів
Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону здійснюється відповідно ГОСТ 12.1.006-84 «Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю» (діє в Україні до 01.01.2019 року) і ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми та правила під час роботи з джерелами електромагнітних полів».
Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в період 2013-2017 років, проводились вибіркові дослідження рівнів ЕМП на робочих місцях працівників, які експлуатують обладнання, при роботі якого виникають такі поля. Встановлено, що в 100 замірах рівнів НВЧ та 20 замірах рівнів ВЧ, виконаних на радіорелейних станціях Рівненської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, в 5 замірах рівнів НВЧ та 13 замірах рівнів ВЧ біля обладнання промислових підприємств області – рівні щільності потоку енергії та рівні напруженості електричної складової ЕМП не перевищували гранично – допустимих рівнів, відповідно до ДСанПіН 3.3.6.096-2002.
Вибір способів захисту від дії електромагнітних випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних робіт, напруженості та щільності потоку енергії ЕМП, необхідного ступеня захисту. До заходів щодо зменшення впливу на працівників ЕМП належать: організаційні, інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні.
Організаційні заходи здійснюють державні наглядові органи, які проводять санітарний нагляд за об’єктами, де використовуються джерела електромагнітних випромінювань. Організаційні заходи також передбачають вибір раціональних режимів праці установок, обмеження місця і часу перебування персоналу в зоні опромінювання та інше.
Інженерно-технічні заходи передбачають таке розташування джерел ЕМП, яке б зводило до мінімуму їх вплив на працюючих, використання в умовах виробництва дистанційного керування апаратурою, що є джерелом випромінювання, екранування джерел випромінювання, застосування засобів індивідуального захисту (халатів, шоломів, комбінезонів із металізованої тканини, з виводом
на заземлюючий пристрій).
Для захисту очей доцільно використовувати захисні окуляри (типу ЗП5-90). Скло окулярів вкрито напівпровідниковим оловом, що послаблює інтенсивність електромагнітної енергії при світлопропусканні не нижче 75%. Засоби індивідуального захисту необхідно використовувати при умові, коли інші захисні засоби неможливі чи недостатньо ефективні: при проходженні через зони опромінення підвищеної інтенсивності, при ремонтних і налагоджувальних роботах в аварійних ситуаціях, під час короткочасного контролю та при зміні інтенсивності опромінення. Такі засоби незручні в експлуатації, обмежують можливість виконання технологічних операцій, погіршують гігієнічні умови праці.
У радіочастотному діапазоні випромінювань засоби індивідуального захисту працюють за принципом екранування людини з використанням відбиття і поглинання ЕМП.
Для захисту тіла використовується одяг з металізованих тканин і радіопоглинаючих матеріалів. Металізовану тканину виробляють із бавовняних ниток з розміщеним всередині них тонким дротом, або з бавовняних чи капронових ниток, спірально обвитих металевим дротом. Така тканина, наче металева сітка, при відстані між нитками до 0,5 мм, значно послаблює дію випромінювання. При зшиванні деталей захисного одягу потрібно забезпечити контакт ізольованих дротів. Тому електрогерметизацію швів здійснюють електропровідними масами чи клеями, які забезпечують гальванічний контакт або збільшують ємнісний зв’язок неконтактуючих дротів.
Лікарсько-профілактичні заходи передбачають проведення періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у зоні дії ЕМП, не допуск до роботи з джерелами ЕМП підлітків до 18 років та осіб з хронічними захворюваннями, обмеження в часі перебування людей в зоні підвищеної інтенсивності електромагнітних випромінювань, видачу працюючим безкоштовного лікарсько-профілактичного харчування, регламентовані перерви санітарно-оздоровчого характеру.
Підготовлено за даними із інтернет-сайтів, підручника «Гігієна праці», Кундієв Ю.І. …, Київ, «Медицина», 2011, звітів Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».
image_pdfimage_print
Поділитися...