Версія для людей з вадами зору

Вимоги до замовників будівництва

Роз’яснює заступник начальника відділу нагляду у промисловості Управління Держпраці у Рівненській області Валерій Дерманський

Результати наглядової діяльності у будівельній галузі Рівненської області свідчать про недостатню участь замовників у підготовці та у процесі будівництва. Наразі ця участь обмежується фінансуванням проектних робіт, укладенням договору з підрядною організацією та оплатою виконаних будівельно-монтажних робіт. Однак, нормативно-правові акти з охорони праці встановлюють низку вимог, які повинні виконувати замовники, як в ході підготовки до будівництва, так і в ході виконання робіт.
Так, нормативно-правовий акт з охорони праці “Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, НПАОП 45.2-7.03-17, встановлює наступні вимоги до замовників:
– замовник призначає керівника будівництва;
– якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва;
– замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика;
– замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт;
– один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика;
– з метою організації охорони праці та забезпечення життя і здоров’я працюючих на будівельному майданчику замовник або керівник будівництва повинен:
організувати виконання підрядниками та фізичними особами вимог з охорони праці згідно з «Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»;
співпрацювати з координаторами з охорони праці та враховувати в роботі зауваження, які ними надаються.
– Замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

Вимоги до замовника будівництва викладені також в нормативно-правовому акті з охорони праці – НПАОП 45.2-7.02-12 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009”, а саме:
– під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник, а у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:
здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт. Ці заходи є обов’язковими для всіх організацій, які беруть участь у будівництві;
перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками;
координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці;
контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
забезпечити унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб;
забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.
– Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху замовник (підприємство) і генпідрядник за участю субпідрядних (підрядних) організацій зобов’язані скласти акт-допуск. Відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.

image_pdfimage_print
Поділитися...