Версія для людей з вадами зору

Алгоритм підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до безпечного функціонування в осінньо-зимовий період

Роз’яснює головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Рівненській області Володимир Швець

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, відповідальність за створення безпечних умов навчально-виховного процесу покладається на керівника загальноосвітнього навчального закладу, який організовує роботу щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року, уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм.
Наказом керівника навчального закладу на початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій навчального закладу, яка перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій.
Щорічно перед початком навчального року (серпень) робоча комісія, призначена наказом керівника навчального закладу, визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень навчального закладу до нового навчального року і складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. До акта-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в навчально-виховному процесі.
Після огляду робочої комісії навчальний заклад приймає в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою, до якої входять представники обласного, районного (міського) відділу освіти (залежно від підпорядкування), керівник навчального закладу, представник профспілкової організації навчального закладу (у разі відсутності профспілкової організації – уповноважений трудового колективу), а також представники місцевих органів державного нагляду (пожежна безпека, охорона праці, санітарно-епідемічний нагляд тощо).
Під час підготовки приміщень та обладнання навчального закладу до нового навчального року заступник директора з адміністративно-господарської діяльності проводить огляд строків перевірки обладнання і технічних засобів, за умови закінчення термінів експлуатації технічних засобів, обладнання, необхідно подати інформацію керівнику навчального закладу про проведення перевірки захисних засобів і обладнання, яке експлуатується в навчальному закладі.
Перед початком навчального року працівники навчального закладу проходять щорічний медогляд. Під час укладання трудового договору з працівником керівник навчального закладу повинен поінформувати його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.
Керівник навчального закладу має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
Після закінчення всіх підготовчих заходів керівник навчального закладу видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб:
• за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах (кабінети, лабораторії, майстерні, тощо);
• за безпеку будівель та споруд,
• за експлуатацію енергогосподарства;
• за пожежну безпеку,
• за газове господарство (якщо воно є в наявності),
• за експлуатацію виробничого обладнання;
• за експлуатацію вентиляційного обладнання;
• за організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин;
та інші питання діяльності навчального закладу
Обов’язки керівника закладу під час навчально-виховного процесу в осінньо-зимовий період: забезпечення утримання, експлуатацію і обслуговування котельного господарства відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Для цього потрібно: призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів і обладнання в котельнях; забезпечити достатню кількість кочегарів (операторів), що пройшли спеціалізоване навчання і перевірку знань та мають відповідне посвідчення; затвердити посадові інструкції та інструкції з охорони праці; організувати роботу котельні відповідно до вимог робочих інструкцій.
Перед початком навчального року необхідно звернути увагу на утримання території навчального закладу:
– Підходи до будинку, в’їзди й входи на ділянку, проїзди й доріжки повинні мати тверде покриття. У літню пору всю ділянку за 1-2 години до приходу дітей слід щодня прибирати, траву, квіти, чагарники, ігрові майданчики й доріжки поливати водою. У зимовий час ігрові майданчики, доріжки, щаблі сходів мають щодня очищатися від снігу й льоду, а також посипатися піском. Господарський майданчик, який слід ізолювати від інших зон, розташовувати поблизу харчоблока, повинен мати тверде покриття й окремий в’їзд із вулиці. Сміттєзбиральники мають бути закриті кришками й розміщуватися під накриттям, не ближче 25 м від будинку. Всі колодязі на території повинні бути закриті кришками, а ями повинні мати огородження.
– Територія навчального закладу повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави тощо. Сміття повинно систематично вивозитися з території, спалювати його на території забороняється.
– Необхідно звернути увагу на стан карнизів на даху споруди навчального закладу. Наявність моху, порослих дерев та рослин на карнизах свідчать про вихід з ладу покрівлі даху, облицювання плиткою, а згодом і руйнування карнизів та стін.
Примірний перелік документів з охорони праці, які необхідно мати у навчальному закладі:
• статут закладу освіти (наявність і правильність оформлення розділу з охорони праці);
• правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, затверджені керівником;
• колективний договір (наявність розділу «Охорона праці», Комплексних заходів з охорони праці; матеріали щодо їх виконання (акти) оформлюють 2 рази на рік);
• посадові інструкції з розділом з охорони праці працівників закладу освіти з їхніми особистими підписами;
• наказ керівника закладу освіти про призначення відповідальних осіб (видається щорічно перед початком навчального року):
• наказ керівника закладу освіти про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці;
• протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти (оформляються один раз на 3 роки, новоприйнятих на роботу працівників – протягом місяця);
• посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника закладу освіти, його заступників і членів комісії з перевірки знань з охорони праці;
• план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов і охорони праці, здоров’я працівників та учнів (складається на календарний рік);
• план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму (складається щорічно перед початком навчального року);
• матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (оформляються не рідше одного разу на 5 років);
• протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформляють один раз на два роки);
• акт опосвідчення стану безпеки електроустановок (оформляють один раз на три роки);
• перелік інструкцій з охорони праці (затверджується керівником закладу освіти);
• інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт (переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки, на 5 років – для інших робіт);
• журнали реєстрації інструкцій з охорони праці;
• журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
• програма вступного інструктажу з охорони праці (затверджується керівником закладу освіти);
• програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (затверджується керівником закладу освіти);
• журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
• журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками;
• журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).
Слід пам’ятати, що виконання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці сприяє створенню здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу та запобігає травматизму його учасників.

image_pdfimage_print
Поділитися...