Версія для людей з вадами зору

Працюєте як стажер? – це порушення трудового законодавства, окрім двох випадків (з практики інформаційних рейдів Управління Держпраці у Рівненській області)

Я стажер, – так свої трудові відносини з роботодавцем характеризує чимала кількість найманих працівників, які спілкуються з інспекторами праці під час інформаційно-роз’яснювальних акцій. Фактично ніхто з них не знає, що «стажування» у такому варіанті – порушення трудового законодавства. Цього не розуміє й багато роботодавців, які думають, що таким чином надійно маскують нелегальну зайнятість. Але натомість, вони можуть отримати штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат (111 тис. 690 грн) за кожного! такого «стажера».
Роботодавці! Управління Держпраці у Рівненській області наголошує, що такої роботи як стажування – немає, окрім чітко визначених законодавством випадків.
Перевірка роботодавцем кваліфікації майбутнього працівника або навчання його навикам, необхідним для подальшої роботи, шляхом його допуску до роботи без оформлення з ним трудових відносин і виплати йому зарплати – незаконна. Але з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватися випробування. Відповідно до ст.26 КЗпП України, умова про випробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюються всі вимоги законодавства про працю. І обов’язково передує цьому укладення трудового договору.
Хто ж може бути стажером?
– Відповідно до ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час мають студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки.
– Також, громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування – професійне навчання працівників на виробництві, на тому чи іншому підприємстві за договором між роботодавцем, державним центром зайнятості і майбутнім працівником, що має статус безробітного. Після закінчення стажування підприємство зобов’язується працевлаштувати такого працівника.
У всіх інших випадках – роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу за трудовим договором в установленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції.

image_pdfimage_print
Поділитися...