1111
Головна

Нормативна база

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Кодекс законів про працю України
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20)
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)
КОДЕКС  УКРАЇНИ ПРО  НАДРА
ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону праці»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про зайнятість населення»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дорожній рух»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про колективні договори і угоди»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про оплату праці»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про трубопровідний транспорт»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про рекламу»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про відпустки»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про звернення громадян»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про компенсацію громадянам втрати частини  доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про нафту і газ»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про центральні органи виконавчої влади»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки»
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну службу»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" 
Закон України "Про звернення громадян" 
Закон України "Про публічні закупівлі" 
Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
Закон України "Про інформацію"

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17.07.2013 № 1078 Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 лютого 1995 р. №100 Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 вересня 2001 р. № 1266 Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ від 22.12.2010 № 26 Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ від 27.04.2007 № 24 Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ від 23.06.2008 № 25 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 1 серпня 1992 року № 442 Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

НАКАЗ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці від 05.12.2008 №489

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”
Постанова Кабінету Міністрів України від від 30 листопада 2011 року № 1232 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”
Конвенція 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище № 155
Конвенція Міжнародної організації праці № 150
Конвенція Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
Конвенція Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду,державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

Наказ Міністерства соціальної політики України Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 02.02.2016  № 67 «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 липня 2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 листопада 2010 року № 1059 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 грудня 2009 року № 1288 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 квітня 2009 року. № 413 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Управління Держпраці у Рівненській області
м. Рівне, вул. Лермонтова,7, тел. (0362) 63-60-70