1111
Головна

Працівника попереджено про зміну істотних умов праці. Яким чином встановити, чи дійсно відбулася зміна в організації виробництва і праці на підприємстві ?

Частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) встановлено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Відповідно до вимог частини четвертої статті 97 КЗпП власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.
Стаття 103 КЗпП встановлює, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
Слід також звернути увагу, що пунктом 31 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. N 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» передбачено, якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника або уповноважений ним орган обов’язку поновити працівникові попередні умови праці.

Заступник начальника управління Н.П.Карп’юк

Управління Держпраці у Рівненській області
м. Рівне, вул. Лермонтова,7, тел. (0362) 63-60-70