1111
Головна

Запобігання проявам корупції

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»).

Повідомити про корупційне правопорушення: Номер телефону – (+38 097) 182-56-56 Електронна адреса – tereshuk@rv.dsp.gov.ua

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення, 1984 (із змінами)

«Глава 13-А Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції»

Витяг з Кримінального кодексу України, 2001 (із змінами)

«Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян

Стаття 356. Самоправство

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»

«Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366. Службове підроблення

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Стаття 367. Службова недбалість

Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Стаття 370. Провокація підкупу»

Посилання:

Національне антикорупційне бюро України

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики


 

ПЛАН заходів щодо запобігання і протидії корупції в Управлінні Держпраці у Рівненській області на 2017 рік 

Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця

__________

Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 року № 1700-VII

_________

Індекс сприйняття корупції

ДОСЛІДЖЕННЯ TRANSPARENCY INTERNATIONAL ЗА 2015 РІК 

_________

ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Конституція України

Конвенція ООН проти корупції

Кримінальний кодекс України

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

_________

РОЗ’ЯСНЕННЯ, КОМЕНТАРІ

Звернення у правоохоронні органи

Лист від 25.06.2015 р. N 3340/13-15 Щодо надання роз’яснення окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб
 _________

ДЕКЛАРУВАННЯ

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ

Заява на отримання довідки про доходи згідно наказу МФУ 779

_____________________________________

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ

Державне підприємство «Національні інформаційні системи»

Закон України Про електронний цифровий підпис

Постанова Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису

розпорядження Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до першої — третьої категорій, та інші прирівняні до них посади

Про послуги електронного цифрового підпису на безоплатній основі

НАЗК система е-декларування працює, теxнічні недоліки носять незначний характер та будуть усунені протягом дня

ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ ОРГАН

Роз’яснення щодо використання окремих видів електронного цифрового підпису в системі електронного декларування

Рішення НАЗК від 10.06.2016№ 3 Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

В НАЗК розробили План заходів із забезпечення належного функціонування Реєстру декларацій

_________

НОВЕ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Новели антикорупційного законодавства України

Нове в антикорупційному законодавстві 

Звіт про проведену роботу за 2015 рік

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Про виконання Плану заходів із запобігання корупції, корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, в Управлінні за І півріччя 2016 року

_________

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

НОВИНИ

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників Управління Держпраці у Рівненській області Ви можете повідомити:
— письмово за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова,7;
— електронним листом на адресу: 17rv@dsp.gov.ua, tereshuk@rv.dsp.gov.ua

— звернутися за телефоном: +38 (0362) 63-60-70, +38(097) 182-56-56  до головного спеціаліста з питань протидії корупції Управління  – Терещук-Марчук Валентини Тимофіївни.

Управління Держпраці у Рівненській області
м. Рівне, вул. Лермонтова,7, тел. (0362) 63-60-70